Socialinė atsakomybė

Esame socialiai atsakinga įmonė, kuri savanoriškai į savo veiklą integravusi socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus.

Mes akcentuojame buvimą visuomenės dalimi ir siekiame parodyti savo veiklos su visuomene suderinamumo principą. Išskiriame pagarbą vertybėms, morališkai atsakingą elgesį, žmogiškus santykius ir švarią aplinką. Siekiame kurti geresnį gyvenimą vėlesnėms kartoms.

Teisinė atsakomybė. Savo veiklą vykdome laikydamiesi įstatymų.

Ekologinė atsakomybė. Norime būti draugiška aplinkai įmonė. Šio tikslo įgyvendinimui esame numatę strategiją, leisiančią iki 2015 m. vidurio atnaujinti įmonės krovininių automobilių parką į aplinkai draugiškus „Euro 5" ir „Euro 6" standartui atitinkančius transporto junginius.

Siekiame tikslingai išnaudoti krovinines transporto priemones. Organizuojame darbą taip, kad kuo mažiau važiuotume tuščia rida ir pervežame krovinius maksimaliai išnaudodami leistiną krovos kiekį.

Kroviniams gabenti naudojame įvairių rūšių transporto priemones ir taip užtikriname ekologiškesnį krovinių pervežimą. Įmonės politika ir darbuotojų kompetencija leidžia minimaliai teršiant aplinką pasiekti maksimalų logistikos efektyvumą.

Korporatyvinė socialinė atsakomybė ir darbo aplinka.

Manome, jog darbuotojai yra didžiausias įmonės turtas, o vieningas ir lojalus kolektyvas yra sėkmės garantas. Siekiame visiškai įtraukti darbuotojus į įmonės veiklą, suteikti komfortines darbo sąlygas.

Užtikriname įmonės darbuotojų saugumą, suteikiame kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybes.

Atsižvelgdami į sudėtingą įmonės vairuotojų darbą, siekiame organizuoti komandiruotes taip, kad privalomas poilsis būtų atliekamas namuose.

Ekonominė atsakomybė. Suteikiame kokybiškas paslaugas savo klientams, darbuotojams geras darbo sąlygas.

Siekiame veikti pelningai, kad galėtume plėstis ir kurti darbo vietas, naudoti modernias aplinkai draugiškas darbo priemones. Nuolatinis bendrų organizacijos veiklos rezultatų gerinimas yra pastovus organizacijos tikslas.

Mūsų vykdoma transporto logistikos veikla leidžia efektyviausiu būdu pateikti vartotojams prekes ir paslaugas pagal jų poreikius ir paklausą.

Filantropinė veikla. Įmonės pelnu dalinamės kartu su jautriomis visuomenės grupėmis, prisidedame prie socialinių projektų.